Är det första gången du som medlem använder matallergikortet? Börja med att registrera ett användarkonto här.