Första gången du loggar in?

Registrerade du dig direkt via matallergikortet.se så kan du logga in som vanligt via formuläret ovan.

Är du redan medlem i Astma- och Allergiförbundet och detta är första gången du loggar in så måste du registrera dig separat på Matallergikortet innan du kan logga in. Vi kommer då synka ditt personnummer mot medlemsregistret och skapa ditt konto på Matallergikortet utan kostnad.

Registrera dig